Intézmények / Oktatás / Nógrádsápi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

Nógrádsápi Hétszínvirág Óvoda és BölcsődeÓvoda Nógrádsáp

 

A Nógrádsápi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde kétcsoportos rendszerben működik:

- bölcsődés-kiscsoportos

-középső-nagycsoportos

A nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart, nyári leállás: július 1-július 31-ig.

A gyermekek jelenlegi létszáma /2017-2018-as nevelési év): 31 fő

 • 7 fő iskolaköteles nagycsoportos
 • 9 fő középső csoportos
 • 13 fő kiscsoportos
 • 2 fő bölcsődés

 

 

Év közben érkezett 4 gyermek, így év végére 35 fő lett a gyermekek létszáma.

Az óvoda nyitva tartása: hétfőtől-péntekig 6-16 óráig.

 

1.Személyi feltételek:

 • 2 fő óvodapedagógus,
 • 1 fő bölcsődei kisgyermekgondozó,
 • 1 fő dajka.

 

2.Tárgyi feltételek

Az óvoda épületén belül 2 csoportszoba-foglalkoztató, ebédlő, mosdó-WC helyiségek állnak rendelkezésre. A csoportszobából nagy teraszra és az udvarra juthatnak a gyermekek, ami nyáron nagyon előnyös.A csoportszoba felszerelései folyamatosan bővülnek, ezekhez az intézmény vezetése igyekszik különböző forrásokat kiaknázni, például pályázatok útján, Szlovák önkormányzat megkeresésével, a Kéz a kézben alapítvány támogatásával, jótékonysági bálok szervezésével.Ez évben sikerült új csoprortszobai játékokat beszereznünk, a „Kéz a kézben” alapítvány támogatásával vettük meg a gyermekek részére a karácsonyi ajándékokat, és egy új mosógépet is.Az óvodánk ebben az évben kívül belül megújult a sikeres pályázatnak köszönhetően, mely esztétikus külső felújítást és energiatakarékos működést eredményezett.

3. Nevelőmunka

Célok, feladatok:

 • Alapfeladatok
 • Egészséges életmód alakítása
 • Érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása
 • Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés, nevelés
 • Az óvodák gyermekvédelmi feladatai
 • Speciális feladatok
 • Nemzeti, etnikai kisebbségi nevelés
 • Fejlesztő, differenciáló pedagógia
 • Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése
 • Alapellátáson túli egyéb feladatok
 • A nemzetiségi nevelés további megtartása
 • A hitoktatás lehetőségének biztosítása, ebben az évben Adamik Boglárka látta el ezt a feladatot.

Minőségfejlesztés céljai

 • Az óvoda működésének javítása- Ennek megvalósítását támogatandó elkészült az óvoda Önértékelési programja, melynek keretében meghatározott időközönként ellenőrizzük a kijelölt területeket, személyeket.
 • A partnerkapcsolatok felmérése, alakítása, fejlesztése
 • A gyermekek neveltségi szintjének javítása
 • A gyermekek érdekében igénybe vesszük és kérjük a balassagyarmati Szakszolgálat támogatását, szakemberek közreműködését (a logopédusi ellátást ebben az évben a szakszolgálat munkaerőhiány miatt csak az utolsó 3 hónapban tudta biztosítani. A pedagógiai Szakszolgálathoz ebben az évben nem küldtünk gyermeket.)
 • Jelenleg Óvodánkba nem jár BTMN, vagy SNI státuszú gyermek.

 

4. Az óvoda kapcsolatrendszere

A család és óvoda kapcsolatát erősítette ebben az évben a gyakori találkozás a szülőkkel és a sok közös program.

 • Szülői értekezlet (évente3-4 alk.)
 • Karácsonyi családi nap
 • Jótékonysági farsangi bál
 • Gyermek és Családi nap
 •  

Az Óvoda más intézményekkel és szervezetekkel is példaértékű jó kapcsolatokat tart fenn:

 • Fekete István Általános Iskola
 • Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
 • Eü.intézmények (orvos, védőnő, fogorvos)
 • Helyi Önkormányzat
 • Berceli Csemetekert Óvoda és volt tagóvodái
 • Pedagógiai Szakszolgálat

 

5. Az Óvoda ünnepei:

Faluközösséggel közösen:

 • Szüreti felvonulás
 • Karácsonyi ünnepély
 • Nyugdíjas nap
 • Farsangi jótékonysági bál
 • Házasság világnapja
 • Március 15.

Óvodán belül:

 • Mikulás
 • Anyák napja
 • Nagycsoportosok Ballagási ünnepsége
 • A Balassi Bálint Megyei Könyvtár által szervezett ingyenes meseelőadás
 • A szlovák önkormányzat támogatásából a gyermekek számára ingyenes zenés koncert.

 

Nógrádsáp és térségéből szeretettel várunk és fogadunk minden óvodás korú gyermeket a családias légkörű, szép környezetben lévő óvodánkba.

 


Kapcsolódó galéria:

Nógrádsáp Község Önkormányzata - Magyar